Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 16.04.2014

Особлива інформація на 11.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Чудновець Олександр Миколайович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    16.04.2014  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод"
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента д/н
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 86105
     Населений пункт м. Макiївка
     Вулиця, будинок Металургiйна, 47
     Міжміський код, телефон та факс (0623)29-25-40, (0623)29-21-97
     Електронна поштова адреса Nadezhda.Dvoynykh@enakievosteel.com

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 14.04.2014
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi Нацiональноїї комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 73
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 16.04.2014
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення mmz.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 16.04.2014