Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  13490997
Місцезнаходження  Україна, , дIв, 03186, м. Київ, вул. Авiаконструктора Антонова, буд. 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  299764
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.03.2007
Міжміський код та телефон  044-455-99-70
Факс  044-455-99-70
Вид діяльності  Iншi види страхування; Допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування
Опис  Мiж Товариством та ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА" укладено договори страхування.
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донецькпромаудит"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  24067523
Місцезнаходження  Україна, Донецька область, дIв, 83048, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 77I2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1257
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  062-331-10-11
Факс  062-331-10-11
Вид діяльності  Аудиторськi послуги
Опис  Мiж Товариством та ТОВ"Донецькпромаудит" було укладено договiр про надавання аудиторських послуг, з метолю пiдствердження фiнансового звiту Товариства за 2010 р.
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг "АУДЕК"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  13480208
Місцезнаходження  Україна, Донецька область, дIв, 83048, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, буд.77 к. 424-426
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0185
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  062-381-32-66
Факс  062-311-07-93
Вид діяльності  Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Опис  Мiж Товариством та ТОВ "АУДЕК" було укладено договiр про надавання аудиторських послуг, з метолю пiдтвердження фiнансового звiту Товариства за 2011 р.
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIКОМ"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30734906
Місцезнаходження  Україна, Дніпропетровська область, дIв, 50002, м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, буд. 219
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  533857
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  22.04.2010
Міжміський код та телефон  (056) 404-10-43
Факс  (056) 404-10-43
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Опис  Мiж Товариством та ТОВ "ВIКОМ" було укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй Товариства.
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозiтарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  Україна, Київська область, дIв, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  044-585-42-40
Факс  044-585-42-40
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис  Мiж Товариством та ПрАТ "Всеукраїнський депозiтарiй цiнних паперiв" було укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.