Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
26.10.2010 957I1I10 Державна комiсiя з цiнихпаперiв та фондового ринку UA4000094510 іменні прості Бездокументарна Іменні 1.000 684142820 684142820.000 100.0000000
Опис Акцiї Товариства до лiстингу (делiстингу) не допущенi, на фондових бiржах не котирувались та не продавались. Додаткової емiсiї не було.