Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки  № 2268.08.30-27.10.0  11.08.2008  Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду  11.08.2014 
Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки  № 1104.09.14-27.10.0  30.09.2009  Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду  30.09.2014 
Експлуатацiя посудин, що працюють  № 754.10.30-37.10.0  18.03.2010  Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду  18.03.2013 
Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки  № 0860.08.14-27.10.0  30.07.2008  Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду  30.07.2013 
Заготiвля, перероботка металобрухту чорних металiв  АВ № 580873  27.04.2011  Мiнистерство промислової полiтики України  необмежений 
Професiйне навчання кадрiв на виробництвi  АВ № 552665  28.09.2010  Мiнiстерство освiти i науки України  24.06.2013 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури  АВ № 559358  22.06.2010  Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України  22.06.2015 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування Місцезнаходження (поштова адреса)