Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про засновників

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Вiдкрите акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний комбiнат"  00191170  Донецька область Кiровський район р-н, 86101, м. Макiївка,вул. Металургiйна, 47   9.820800000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Закрите акцiонерне товариство "Макiївсталь"  33049226  Донецька область Кiровський район р-н, 86101, м. Макiївка,вул. Металургiйна, будинок 47   0.000000000000%
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновникiв фiзичних осiб немає   , виданий 0.000000000000 %
Усього 0.000000000000 %