Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член Наглядової ради Компанiя "МЕТIНВЕСТ Б.В." (METINVEST B.V.) дIв № дIв, виданий дIв 25.10.2010 616 954 826 90.17924444490 % 616 954 826 0 0 0
Головний бухгалтер Бєлов Валерiй Наумович дIв № дIв, виданий дIв 21.10.2009 1 0.00000014617 % 1 0 0 0
Генеральний директор Чудновець Олександр Миколайович дIв № дIв, виданий дIв 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   616 954 827 90.17924459107 % 616 954 827 0 0 0
Опис