Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 08.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг "АУДЕК"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 13480208
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83048, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 77, к. 425
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0185, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 762, АБ, 000699, 04.03.2008, до 23.12.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора умовно-позитивна