Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 12.04.2015

Річний звіт за 2015 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
28.04.201526.03.2015Відомості про проведення загальних зборів
17.12.201526.11.2015Відомості про проведення загальних зборів
30.09.201501.10.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.03.201531.03.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента