Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 12.04.2015

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АО1№682648
3. Дата проведення державної реєстрації 28.09.2004
4. Територія (область)* Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 684142820
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

46.77 - Оптова торгiвля вiдходами та брухтом

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованного нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

-

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ" м. Київ
2) МФО банку 334851
3) Поточний рахунок 26007962487899
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ" м. Київ
5) МФО банку 334851
6) Поточний рахунок 26007962485501